Uitbreiding van de zorgkorting

Als er wordt uitgerekend wat iemand aan kinderalimentatie kan betalen dan speelt de zorgkorting een belangrijke rol. Hoe meer omgang je met een kind hebt, hoe hoger de zorgkorting en hoe minder alimentatie je dus moet betalen. De zorgkortingspercentages waren tot 1 januari 2018:

  • 15% bij minimaal 1 dag omgang in de week;
  • 25% bij minimaal 2 dagen in de week omgang;
  • 35% bij minimaal drie dagen in de week omgang.

Bij minder dan 1 dag in de week omgang werd er vaak geen zorgkorting toegepast. Vanaf 1 januari 2018 is, naast de hiervoor genoemde percentages, ook het zorgkortingspercentage van 5% ingevoerd.

De zorgkorting bedraagt nu ten minste 5% van de behoefte van het kind. De gedachte hierachter is dat ouders het recht op omgang en de verplichting tot omgang met hun kind hebben.

Uiteraard zijn er uitzonderingen op het toepassen van de zorgkorting mogelijk. Dat kan het geval zijn als een ouder zijn of haar verplichting tot omgang of verdeling van de zorg niet nakomt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Bakker.