Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

 

Wanneer u een uitkering krijgt, of dat nu van de gemeente of het UWV is, bent u en eventueel de andere leden van uw gezin daar natuurlijk van afhankelijk.

Als de uitkeringsinstantie van mening is dat u zich niet aan de afspraken heeft gehouden, bijvoorbeeld omdat u niet aan uw informatieplicht zou hebben voldaan of als u zich niet voldoende zou hebben ingespannen om een nieuwe betaalde baan te vinden, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt dan een maatregel worden opgelegd waarmee uw uitkering (tijdelijk) wordt gekort of soms zelfs helemaal stopgezet.

Wanneer u bijvoorbeeld een ZW-uitkering of een WIA-uitkering heeft, kunnen er ook allerlei medische aspecten een rol spelen bij beslissingen van de uitkeringsinstantie om de hoogte van uw uitkering te veranderen.

Wat de reden voor het opleggen van een maatregel of het aanpassen van (de hoogte van) uw uitkering ook is, vaak heeft het enorme gevolgen voor u en uw gezin.

Gelukkig bestaat vrijwel altijd de mogelijkheid om in bezwaar en eventueel ook beroep te gaan tegen de beslissingen van de uitkeringsinstantie. De advocaten van START advocaten & mediators hebben jarenlange ervaring in het voeren van deze bezwaar- en beroepsprocedures, bij alle verschillende instanties door het hele land, en kunnen u hierin goed bijstaan.

Let er wel op dat u op tijd contact met ons opneemt, want u heeft maximaal zes weken de tijd om bezwaar of beroep in te stellen tegen de beslissing waar u het niet mee eens bent.