Wanneer je een uitkering krijgt, of dat nu van de gemeente of het UWV is, ben jij en eventueel de andere leden van jouw gezin daar natuurlijk van afhankelijk.

Als de uitkeringsinstantie van mening is dat jij je niet aan de afspraken hebt gehouden, bijvoorbeeld omdat je niet aan jouw informatieplicht zou hebben voldaan of als jij je niet voldoende zou hebben ingespannen om een nieuwe betaalde baan te vinden, kan dat gevolgen hebben voor jouw uitkering. Er kan dan een maatregel worden opgelegd waarmee jouw uitkering (tijdelijk) wordt gekort of soms zelfs helemaal stopgezet.

Ik sta je graag bij als je een bezwaar- of beroepsprocedure wilt starten.

Ted

Wij overzien de mogelijke gevolgen

Wanneer je bijvoorbeeld een ZW-uitkering of een WIA-uitkering hebt, kunnen er ook allerlei medische aspecten een rol spelen bij beslissingen van de uitkeringsinstantie om de hoogte van jouw uitkering te veranderen.

Wat de reden voor het opleggen van een maatregel of het aanpassen van (de hoogte van) jouw uitkering ook is, vaak heeft het enorme gevolgen voor jou en jouw gezin.

Gelukkig bestaat vrijwel altijd de mogelijkheid om in bezwaar en eventueel ook beroep te gaan tegen de beslissingen van de uitkeringsinstantie. Ted heeft jarenlange ervaring in het voeren van deze bezwaar- en beroepsprocedures, bij alle verschillende instanties door het hele land, en kan jou hierin goed bijstaan.

Let er wel op dat je op tijd contact met Ted opneemt, want je hebt maximaal zes weken de tijd om bezwaar of beroep in te stellen tegen de beslissing waar je het niet mee eens bent.