Bestuursrecht

Bestuursrecht

 

Heeft u een besluit van de gemeente, een andere overheidsinstantie of een ander bestuursorgaan ontvangen waar u het niet mee eens bent, dan bent u bij START advocaten & mediators aan het juiste adres.

Ted Kemper kijkt samen met u welke procedure moet worden gevolgd en wij zullen voor u een bezwaar- of  beroepschrift indienen.

Indien er sprake is van zaak met spoed, dan zal Ted Kemper ook altijd met u bekijken of een voorlopige voorziening moet worden getroffen. Met een voorlopige voorzieningen kan aan de rechtbank gevraagd worden om een tussentijdse (spoed)beslissing te nemen die geldt zolang het bezwaar of beroep loopt, maar waarmee u voorlopig uit de voeten kunt.