Rechtsgebieden

Strafrecht
Strafrecht

Als u of een bekende wordt aangehouden, een oproep krijgt om te worden gehoord of een dagvaarding krijgt voor de politierechter, de meervoudige kamer of het gerechtshof, heeft u te maken met het strafrecht.

lees meer...
Personen- & Familierecht
Personen- & Familierecht

Onder het personen- & familierecht vallen heel veel zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan een echtscheiding, een alimentatie-, omgangs-, of gezagskwestie. Maar ook een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, onder curatele- en onderbewindstelling en mentorschap vallen hier onder.

lees meer...
Mediation
Mediation

Wilt u zelf tot een oplossing van uw geschil komen en wilt u de touwtjes zelf in handen hebben dan kiest u voor Mediation. Onder begeleiding van een onafhankelijke derde gaat u samen kijken of u tot een oplossing van uw geschil komt komen. Een procedure kan dan worden voorkomen.

lees meer...
Sociaal Zekerheidsrecht
Sociaal Zekerheidsrecht

De uitkering die u ontvangt en waar u van leeft, kan soms (onterecht) worden gekort of beëindigd door de uitkeringsinstantie. Gelukkig is er altijd de mogelijkheid om bezwaar tegen zulke of andere soort maatregelen te maken binnen zes weken nadat de beslissing is genomen.

lees meer...
Bestuursrecht
Bestuursrecht

Bestuursorganen, zoals gemeentes of overheidsinstellingen, kunnen allerlei besluiten nemen die voor u nadelig zijn. Tegen zulke besluiten kan in de regel bezwaar gemaakt worden.

lees meer...
Incasso
Incasso

Wanneer u iemand geld leent en afspraken maakt over de terugbetaling verwacht u dat dat ook gebeurt. Wanneer u iemand een goed of dienst levert, verwacht u dat u daarvoor betaalt wordt. Helaas gebeurt dat niet altijd en dan zijn er incassomaatregelen nodig.

lees meer...