Nieuws

Heppee app voor kinderen en hun gescheiden ouders

Veel gescheiden mensen vinden het lastig om met elkaar te communiceren over de zorgregeling. Onduidelijk is vaak wanneer de kinderen nu bij de ene ouder dan wel bij de andere ouder zijn en hoe is de vakantieregeling ook al weer geregeld?

Daarom is er voor geschieden ouders de Heppee app ontwikkeld. De Heppee app helpt ouders bij de planning, hun communicatie én hun emoties. Naast de planning van de zorgregeling en het inplannen van andere afspraken zoals – zwemles, tandarts, oudergesprekken, schoolreisje etc. – kun je ook een persoonlijke boodschap aan elkaar sturen of zelfs een persoonlijke boodschap achterlaten voor de kinderen.

Meer informatie is te vinden op www.heppee.com.

Bedienen van telefoon in de auto is niet hetzelfde als vasthouden van telefoon

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan. Het vasthouden van een een mobiele telefoon is niet hetzelfde als het bedienen van een telefoon die in een houder in de auto zit. De boete die hiervoor eerder was opgelegd door officier van justitie, die dat wel hetzelfde vond, wordt vernietigd.

De hele uitspraak kunt u hier lezen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ted Kemper.

Uitbreiding van de zorgkorting

Als er wordt uitgerekend wat iemand aan kinderalimentatie kan betalen dan speelt de zorgkorting een belangrijke rol. Hoe meer omgang je met een kind hebt, hoe hoger de zorgkorting en hoe minder alimentatie je dus moet betalen. De zorgkortingspercentages waren tot 1 januari 2018:

  • 15% bij minimaal 1 dag omgang in de week;
  • 25% bij minimaal 2 dagen in de week omgang;
  • 35% bij minimaal drie dagen in de week omgang.

Bij minder dan 1 dag in de week omgang werd er vaak geen zorgkorting toegepast. Vanaf 1 januari 2018 is, naast de hiervoor genoemde percentages, ook het zorgkortingspercentage van 5% ingevoerd.

De zorgkorting bedraagt nu ten minste 5% van de behoefte van het kind. De gedachte hierachter is dat ouders het recht op omgang en de verplichting tot omgang met hun kind hebben.

Uiteraard zijn er uitzonderingen op het toepassen van de zorgkorting mogelijk. Dat kan het geval zijn als een ouder zijn of haar verplichting tot omgang of verdeling van de zorg niet nakomt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Bakker.

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. De indexatie per 1 januari 2018 is 1,5% en deze is van rechtswege van toepassing op zowel partner- als kinderalimentatie. Iedereen die alimentatie moet betalen is dus vanaf 1 januari 2018 verplicht om 1,5% meer te betalen.

Voor vragen hierover of als u tegen problemen aanloopt, kunt u contact opnemen met Lisette Bakker.