Kosten


Toevoeging

Wanneer uw bruto inkomen onder een bepaalde grens ligt, komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging (ook wel bekend als een pro deo advocaat of een advocaat van onvermogen).

Als u inderdaad in aanmerking komt voor een toevoeging, hoeft u voor onze kosten alleen een eigen bijdrage te betalen, de rest van onze kosten wordt dan door de overheid vergoed.

Kosten die moeten worden gemaakt bij derden, bijvoorbeeld de rechtbank of bij de gemeente voor het opvragen van uittreksels, vallen niet onder het bereik van de toevoeging. Kosten die voor de deurwaarder gemaakt moeten worden, in veel gevallen wel.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt de voorwaarden vast waar u (en uw inkomen) aan moet(en) voldoen om in aanmerking te komen voor een toevoeging.

Op de website www.rechtsbijstand.nl staan alle voorwaarden op een rij. Ook kunt u daar precies zien hoe hoog de eigen bijdrage in uw geval is als u voor een toevoeging in aanmerking komt.

Uurtarief

Vooraf spreken we schriftelijk met u een vast uurtarief af voor onze werkzaamheden. Extra kantoorkosten brengen we niet bij u in rekening zoals veel andere kantoren dat wel doen.

U zult maandelijks een factuur ontvangen met een daaraan gehechte urenspecificatie zodat u precies kunt zien hoeveel tijd uw advocaat aan de zaak heeft besteed. Openheid van zaken staat hierbij voorop.

De hoogte van het uurtarief kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de aard van de zaak, de spoedeisendheid en de eventuele benodigde specialistische kennis.

Vaste prijs

Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken over de kosten zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent en u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Samen met u maken we een inschatting van de werkzaamheden en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor één vaste prijs.

De precieze afspraken die worden gemaakt, leggen we natuurlijk schriftelijk met u vast.

Voor een aantal zaken op het gebied van personen- en familierecht bieden wij een vaste prijs aan. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u hier.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u in veel gevallen het recht om zelf de advocaat te kiezen die u in wilt schakelen om uw belangen te behartigen. Uw rechtsbijstandverzekering moet die kosten dan vergoeden.

Belangrijk is wel dat het geschil waarvoor u een advocaat nodig heeft onder de dekking van uw verzekering valt, dat u de verzekering al heeft afgesloten voordat u bij het geschil betrokken bent en dat u uw verzekering vooraf inlicht over de wens om een eigen gekozen advocaat in te schakelen. Graag helpen we u om dit in goede banen te leiden en zo nodig contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekering.
Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de mogelijkheden, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.