Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt de alimentatie geïndexeerd. De indexatie per 1 januari 2018 is 1,5% en deze is van rechtswege van toepassing op zowel partner- als kinderalimentatie. Iedereen die alimentatie moet betalen is dus vanaf 1 januari 2018 verplicht om 1,5% meer te betalen.

Voor vragen hierover of als u tegen problemen aanloopt, kunt u contact opnemen met Lisette Bakker.