Mediation als alternatief

Mediation als alternatief

9 maart 2018

 

Mocht u te maken krijgen met een echtscheiding dan is de gang naar de rechter niet de enige weg om dit te bewerkstelligen. Mediation kan een heel goed alternatief zijn.

Maar wat is mediation nu precies? Dat is een vraag die wij regelmatig van cliënten krijgen.

Als u besluit uit elkaar te gaan gaat dat gepaard met veel emoties. Het is belangrijk dat u bij een echtscheiding hierbij stil staat en het is belangrijk om te werken aan een goede verstandhouding tussen u en uw (ex)partner tijdens, maar vooral ook na de echtscheiding.

Een scheidingsmediator helpt u om uw echtscheiding in goed onderling overleg te regelen.

Mediation heeft veel voordelen. Mediaton kost vaak veel minder tijd en geld (u deelt de kosten), maar belangrijker is dat er wordt gewerkt aan uw onderlinge communicatie. Emoties worden bespreekbaar gemaakt en dat is goed voor de verwerking van de echtscheiding. Bovendien heeft dit een positieve invloed op de manier hoe u in de toekomst met elkaar gaat communiceren.

Een mediator is een onafhankelijk derde en is er voor beide partijen. U neemt zelf de beslissingen, de mediator doet dit niet voor u. De mediator informeert beide partners en begeleidt partijen naar het maken van duidelijke en goede afspraken.

Zijn er kinderen bij de echtscheiding betrokken dan staan hun belangen centraal. Er wordt gewerkt naar een ouderschapsplan waarin de belangen van uw kinderen centraal staan en waarmee u (samen) als ouders en ex-partners verder kunt.

Bij mediation gaat u samen met elkaar aan tafel en dat betekent dat u rechtstreeks met elkaar in gesprek gaat. U gaat samen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Denkt u aan de onderwerpen: hoe verdelen we het ouderschap? Wie blijft er in het huis wonen? Gaan we het huis verkopen? Wat kan iemand betalen aan kinder- dan wel partneralimentatie? Wat doen we met de vermogens? Wat doen we met het pensioen?

De afspraken die u maakt worden door de mediator vastgelegd in een ouderschapsplan en een convenant.

Mocht u meer informatie willen over mediation neem dan contact op met onze gespecialiseerde (echtscheidings)mediator, Lisette Bakker.