Een onbezorgde vakantie met uw kind(eren)? Vergeet het toestemmingsformulier niet!

Een onbezorgde vakantie met uw kind(eren)? Vergeet het toestemmingsformulier niet!

30 april 2018

 

De meivakantie is nog in volle gang maar u zult waarschijnlijk ook al uw zomervakantie geboekt hebben of u gaat deze nog boeken.

Bent u een gescheiden ouder en heeft u gezamenlijk gezag? Vergeet dan vooral niet dat u toestemming moet vragen aan de andere gezaghebbende ouder als u op vakantie wilt met uw kind(eren).

De toestemming kunt u vastleggen met het formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland” dat u hier eenvoudig kunt downloaden op de website van de Rijksoverheid. U en uw ex-partner moeten dit formulier invullen en ondertekenen. U dient dit formulier voor ieder kind afzonderlijk in te vullen. Vergeet bij het formulier ook niet een kopie van een geldig ID bewijs van u en uw ex-partner te voegen.

Wil uw ex-partner om wat voor reden dan ook de toestemming niet geven, dan kan aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd. De rechter zal in veel gevallen die toestemming geven zodat u toch met uw kind op vakantie kunt gaan zonder de toestemming van uw ex-partner. Houdt u er wel rekening mee dat een dergelijke procedure wat tijd in beslag kan nemen. Trek dus op tijd aan de bel als uw ex-partner toestemming weigert.

Heeft u het eenhoofdig gezag over uw kind? Dan heeft u geen toestemming nodig van de andere ouder. Neem in dat geval voor de zekerheid dan wel even de beschikking van de rechtbank mee waaruit blijkt dat u het eenhoofdig gewag heeft, of een uittreksel uit het gezagsregister.

Om goed voorbereid te zijn, is het verstandig de volgende stukken mee te nemen wanneer u met uw kind(eren) op vakantie gaat:
– een kopie van de geboorteakte;
– een uittreksel uit het gezag register;
– een kopie van een geldig ID bewijs van u en uw ex-partner;
– het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier;
– de ID-kaart of het paspoort van uw kind.

Wilt u meer over dit onderwerp weten neem dan contact op met Lisette Bakker via  nummer 073-3035803 of lbakker@startadvocaten.nl.