Blog

Het belang van een goede vakantieregeling

6 juni 2018

 

De meivakantie ligt alweer even achter ons, maar de zomervakantie komt snel in zicht. In mijn vorige blogs heb ik u er al op gewezen dat u soms toestemming moet hebben van de andere ouder om met uw kind(eren) op vakantie te kunnen of als u een paspoort of identiteitskaart voor uw kind(eren) moet aanvragen.

Voordat u hier aan toekomt moet u zich allereerst de vraag stellen: is de vakantieregeling met mijn ex-partner wel goed geregeld? Is het ouderschapsplan dat u met uw ex-partner heeft nog wel up-to-date, moet deze aangepast worden of moet u het misschien zelfs nog wel opstellen?

lees meer…

 


 

De aanvraag van een paspoort of identiteitskaart

10 mei 2018

 

In mijn vorige blog heb ik u er al op gewezen dat u er alert op moet zijn dat u toestemming moet hebben van de andere gezaghebbende ouder als u op vakantie wilt met uw kinderen.

Die toestemming heeft u ook nodig voor het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart voor uw kind. Bij het aanvragen van een paspoort heeft u die toestemming nodig totdat uw kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt en voor het aanvragen van een identiteitskaart totdat uw kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt.

lees meer…

 


 

Een onbezorgde vakantie met uw kind(eren)? Vergeet het toestemmingsformulier niet!

30 april 2018

 

De meivakantie is nog in volle gang maar u zult waarschijnlijk ook al uw zomervakantie geboekt hebben of u gaat deze nog boeken.

Bent u een gescheiden ouder en heeft u gezamenlijk gezag? Vergeet dan vooral niet dat u toestemming moet vragen aan de andere gezaghebbende ouder als u op vakantie wilt met uw kind(eren).

De toestemming kunt u vastleggen met het formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland” dat u hier eenvoudig kunt downloaden op de website van de Rijksoverheid. U en uw ex-partner moeten dit formulier invullen en ondertekenen. U dient dit formulier voor ieder kind afzonderlijk in te vullen. Vergeet bij het formulier ook niet een kopie van een geldig ID bewijs van u en uw ex-partner te voegen.

lees meer…

 


 

Het afstaan van DNA bij een veroordeling

30 maart 2018

 

Al sinds 2005 is er in Nederland een “Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden”. Op grond van die wet moet bij iedereen die wordt veroordeeld voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is (grofweg zijn dat alle misdrijven waarop een maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer staat), DNA worden afgenomen voor de DNA-databank.

Dat iemand veroordeeld moet worden voor een strafbaar feit met een maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer, betekent niet dat iemand ook echt een straf van vier jaar of meer moet krijgen om DNA af te moeten staan. Ook als iemand bijvoorbeeld wordt veroordeeld voor een winkeldiefstal en een taakstraf krijgt van 20 uur, moet diegene DNA af staan. Gekeken wordt naar het strafbare feit zoals dat in de wet staat. Op (winkel)diefstal staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer. Wordt iemand dus voor dat feit veroordeeld, zal diegene DNA af moeten staan.

lees meer…

 


 

Mediation als alternatief

9 maart 2018

 

Mocht u te maken krijgen met een echtscheiding dan is de gang naar de rechter niet de enige weg om dit te bewerkstelligen. Mediation kan een heel goed alternatief zijn.

Maar wat is mediation nu precies? Dat is een vraag die wij regelmatig van cliënten krijgen.

Als u besluit uit elkaar te gaan gaat dat gepaard met veel emoties. Het is belangrijk dat u bij een echtscheiding hierbij stil staat en het is belangrijk om te werken aan een goede verstandhouding tussen u en uw (ex)partner tijdens, maar vooral ook na de echtscheiding.

Een scheidingsmediator helpt u om uw echtscheiding in goed onderling overleg te regelen.

lees meer…

 


 

Het taakstrafverbod, wat is dat nu precies?

23 februari 2018

 

Sinds eind 2011 staat er in het Wetboek van Strafrecht een taakstrafverbod. Dat verbod houdt in dat de rechter bij de veroordeling voor bepaalde strafbare niet alleen een taakstraf op mag leggen.

In de wet staat dat dat niet mag als de verdachte wordt veroordeeld tot:
– een misdrijf waar een maximale gevangenisstraf van zes jaar of meer op staat en waarbij er een ernstige inbreuk is gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer;
– een aantal specifiek genoemde strafbare feiten (bijvoorbeeld het verspreiden van kinderporno);
– een misdrijf terwijl hij in de vijf jaar voordat hij dit nieuwe misdrijf heeft gepleegd voor een zelfde soort strafbaar feit ook al een werkstraf heeft gehad en die ook heeft uitgevoerd.

Er mag in deze gevallen wel een taakstraf worden opgelegd als daarnaast ook nog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd.

lees meer…