Ted Kemper

Ted heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is gelijk na zijn studie beëdigd als advocaat en aan de slag gegaan bij een middelgroot kantoor in Oss. In het begin heeft Ted zich bezig gehouden met de algemene praktijk, maar al snel heeft hij zich toegelegd op het strafrecht.

Om zijn kennis en ervaring nog verder uit te breiden heeft Ted in 2014 de specialisatie opleiding strafrecht van het Willem Pompe Instituut afgerond en is hij lid van geworden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Ted staat zijn cliënten bij op een manier zoals hij zelfs bijgestaan zou willen worden. Ted is makkelijk te bereiken, ook buiten kantoortijden en is er voor zijn cliënten als zij hem nodig hebben. Ted voert procedures door het hele land en doet wat nodig is om alles uit een zaak te halen wat er in zit.

Naast het strafrecht gaat de interesse van Ted ook uit naar het sociaal zekerheidsrecht en het bestuursrecht. Ook op die rechtsgebieden is Ted al jarenlang werkzaam.

In zijn vrije tijd loopt Ted graag hard of kijkt hij een film of goede serie.

Conform artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft mr. T. Kemper in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht mr. T. Kemper elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.